Něco o historii pivovarnictví v Dobřanech

pivovar privileg

Vážení hosté, vítáme Vás v restauračním minipivovaru „MODRÁ HVĚZDA“.

Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno již v mladší době kamenné. Rozvoj slovanského osídlení je doložen nalezením pohřebiště využívaného v 10. a 11. stol. severovýchodně od města při cestě ke Šlovicům. První písemnou zmínku o existenci sídla se jménem Dobřany máme uchovánu k roku 1243 v predikátu Záviše z Dobřan, člena královského doprovodu

Počátek pivovarnictví v Dobřanech je datován již v roce 1378. Tehdy bylo měšťanům uděleno proboštem Udalrichem privilegiums právem várečným. Toto právo potvrdil král český Vladislav ll. i císař Ferdinand lll.

Původní pivovar se nacházel v Pivovarské ulici. V roce 1872 byl na Kamínku vystavěn měšťany pivovar nový. V červnu roku 1998 na počest 620. výročí propůjčení práva várečného byl na náměstí T.G.M. č. 159 otevřen pivovar – restaurant „MODRÁ HVĚZDA“.

Pivo je vyráběno proslulou českou technologií s použitím tradičních surovin, tzn. sladu, chmele a vody. Kapacita celého zařízení je přibližně 1 500 hl piva ročně. Veškeré vystavované pivo se podává jako kvasnicové nefiltrované, tedy mírně zakalené. Zákal je tvořen pivovarskými kvasinkami, které jsou u běžného piva odstraňovány filtrací. Přitom však kvasinky obsahují značné množství vitamínů a ostatních látek, které příznivě působí na lidský organismus.

Za společnost Pivovar-restaurant Modrá Hvězda s. r. o.
Ing. Josef Kozler